Які є суспільства?

Які є суспільства?

зміст

За всю історію існування людства, включаючи даний час, були і є найрізноманітніші суспільства. Класифікуються вони на основі різних характеристик. Суспільство являє собою частину матеріального світу, який тісно пов`язаний з природою і включає в себе фактори взаємодії людей і різні форми, в які вони об`єднані. Розглянемо поняття і види суспільства, і які його функції.

функції суспільства

Під суспільством у вузькому сенсі цього слова мається на увазі група людей, яка наділена свідомістю і волею. Така група людей створюється за різними інтересами, мотивами. Наприклад, це суспільство нумізматів або книголюбів. На певному етапі людського розвитку класифікація суспільства являла собою різні форми, такі як: первісне, середньовічне і т.д. Залежно від населення країни може бути європейське або російське суспільство. Всі люди є людське суспільство.Якщо говорити про громадянське суспільство, можна виділити наступні функції:

 • Захист громадян і їх взаємна допомога.
 • Захист прав людини і контроль над діяльністю держави.
 • Проводить необхідні життєвих благ.
 • Справедливий розподіл результатів людської праці.
 • Постійна систематизація виробництва.
 • Формування певної ідеології.
 • Затвердження цінностей.
 • Участь в управлінні державою на різних рівнях

види суспільства

Розглянемо, які є суспільства. До людському суспільству належить ряд областей, таких як:

 • Економічна. У такому суспільстві між людьми виникають відносини в процесі виробництва, споживання та розподілу матеріальних і нематеріальних цінностей, різного роду послуг і всілякої інформації.
 • Соціальна. Такий вид має на увазі тісну взаємодію класів, соціальних груп і різних верств населення.
 • Політична. Так само як діяльність численних партійних організацій і рухів, які займаються державними і політичними питаннями країни.
 • Духовна. До цього виду товариства відноситься релігія, мораль, наука, медицина, освіта, мистецтво і їх вплив на життя людини.

Розглянемо основні види суспільства більш докладно.

Господарський вид товаристваДо таких товариств належать різні види підприємств. У них суб`єкти господарювання об`єднують майно і беруть участь у підприємницькій діяльності, основною метою яких є отримання прибутку. Іноді господарське товариство може представляти одна людина. В основному види господарських товариств є юридичними особами. В процесі своєї діяльності вони ведуть бухгалтерський і податковий облік результатів своєї діяльності, також складається статистична інформація та звітність, яку вони повинні надавати в державні органи у відповідність до чинного законодавства держави. Їх діяльність може мати будь-який характер, що не суперечить законодавству країни. До господарських товариств можна віднести наступні види:

 • Акціонерні товариства відкритого і закритого типу.
 • ТОВ - товариство з обмеженою відповідальністю.
 • Товариства, що володіють додатковою відповідальністю.
 • Залежні і дочірні суспільства.

Види соціального суспільства

Розглянемо види соціального суспільства. Такий вид товариства є важливою складовою соціуму. В результаті трансформації структура соціального російського суспільства змінилася і поступово продовжує змінюватися. З`являються нові соціальні групи, механізм соціальної стратифікації перебудовується, відбувається зміна еліт. Соціальна спільність має на увазі сукупність індивідів, яких відрізняє цілісність, вони виступають самостійним суб`єктом суспільного та історичного процесів. До основних рис такого суспільства відносяться:

 • Реальність. Такі організації не є експериментальними або абстрактними. Вони існують в дійсності, і підлягають фіксації і перевірки.
 • Цілісність. Такі суспільства - це не просто сукупність окремих людей, їм властива цілісність, яка характеризує такі системи.
 • Формування і функціонування таких товариств можливо на підставі соціальних зв`язків і відносин.

Види сучасного суспільства

Розглянемо, які існують види сучасного суспільства. Існує кілька типів такого суспільства:

 • Доіндустріальне суспільство. У ті часи панівна роль віддавалася натуральному і сільському господарству. Людина не могла існувати, якщо він не мав земельної ділянки, який був його основним годувальником. Саме конкретною особою визначалося місце виробництва та його функції. Людина був залежний від біологічних циклів природи і змушений був під них підлаштовуватися.
 • Індустріальне суспільство. В результаті розвитку суспільства, людиною створювалися засоби знаряддя праці, які значно полегшували залежність людини від природи. Людина, в якийсь мірі відчув владу над природою. В результаті промислової революції приходить особиста незалежність. Для такого суспільства стає характерним розвиток товарів виробництва і їх споживання в масових кількостях. Цьому сприяє постійне розвиток нової техніки і її широке використання. Це був час геніальних людей, які без особливих спеціальних знань могли створити телефон, літак тощо.
 • Постіндустріальне суспільство. Це період постійного змагання людей. У такому суспільстві повсюдно використовуються досягнення науки і техніки, які застосовні абсолютно до всіх сфер діяльності людини. Відбувається вдосконалення техніки на основі постійного та цілеспрямованого розвитку науки.
 • В даний час розвиток інформаційних технологій, як вважають вчені, можуть призвести в способі життя людини, кардинальні зміни. А їх використання утворює, вже утворив новий тип суспільства, який називається інформаційним.Тепер ви знаєте інформацію про те, які суспільства існують в даний час і про їх видах. Це дозволить вам бути більш освічені і розбиратися в сучасному світі. Крім того ви можете вибрати будь-яку суспільство для себе, щоб вам там було цікаво спілкуватися з однодумцями. Бажаємо вам удачі!Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!