Що таке алгоритм?

Що таке алгоритм?

зміст

Сьогодні ми дамо відповідь на питання про те, що таке алгоритм.

Найчастіше алгоритмом прийнято називати набір інструкцій, які описують необхідні дії (а також порядок їх виконання) з метою вирішення поставленого завдання. У наш час алгоритми використовуються не тільки в інженерній справі і в науці, а й в інших сферах життя.

Що називається алгоритмом

Поняття алгоритму є досить давнім і відноситься до одного з головних, а також базових понять в математиці. Термін походить від латинського написання імені відомого східного математика 787-850 років Мухаммеда аль-Хорезмі - Algorithmi. Цей учений був першим, хто сформулював точні правила для запису натуральних чисел, а також правила для підведення відліків в стовпчик. Досить цікавим фактом є і те, що, незважаючи на давнє коріння, саме поняття було точно сформульовано лише на початку ХХ століття. Нині алгоритм є основною складовою сучасного бізнесу, будь-якого навчального процесу або ж дослідження. Саме тому кожній сучасній людині просто необхідно точно знати, що означає алгоритм.

Алгоритм - найчастіше точні сформульовані вказівки, порядок певних дій, які повинні забезпечити досягнення поставленої мети.

Що таке властивості алгоритмівАле варто пам`ятати, що не кожного послідовність дій можна назвати алгоритмом. Послідовність є алгоритмом, тільки якщо вона має певні властивості. Перерахуємо їх:

  1. Одним з найважливіших властивостей є дискретність. Її ми розглянемо трішки нижче.
  2. Не менш важливою є визначеність. Згідно даній властивості кожна команда повинна бути однозначною і наводити виконавця на конкретну дію.
  3. Варто пам`ятати і про зрозумілості алгоритму. В алгоритмі повинні використовуватися тільки необхідні команди, які відносяться до поставленого завдання.
  4. Важливою властивістю є і результативність (також часто називають кінцівкою) алгоритму. Властивість «результативність» вказує на те, що в алгоритмі є певна, раніше заданої кількості кроків, виконання яких приведе до виконання поставленого завдання.
  5. Також будь-який алгоритм повинен обов`язково володіти і такою властивістю, як масовість. Якщо алгоритм забезпечує виконання всіх завдань певного типу, то він має властивість масовості.

Що таке алгоритм в інформатиці

Всі вчені сходяться в твердженні про те, що поняття алгоритму є фундаментальним в сучасній інформатиці. При створенні програмного забезпечення першим пунктом завжди стоїть створення алгоритму.

Алгоритм, записаний на формальній мові, прийнято називати програмою. Дуже часто поняття алгоритму тісно пов`язується з процесом його записи в програму. Саме тому термін алгоритму і програми часто вважають синонімами

Як створити алгоритмДля того, щоб створити ефективний і якісний алгоритм, слід дотримуватися кількох правил:

  1. Алгоритм обов`язково повинен писатися на формальному і ясному мовою. Неоднозначність або ж неясність вказівок неприпустима.
  2. При складанні алгоритму потрібно обов`язково врахувати і те, для кого він складається. Виконавець повинен розуміти всі пункти алгоритму і мати можливість втілити їх в життя.
  3. Бажано робити алгоритм коротким, точним і ясним.

Що таке лінійний алгоритм

Серед всіх алгоритмів розрізняють лінійні і нелінійні. Алгоритм вважається лінійним, якщо в ньому дотримується постійний порядок дій протягом усього процесу виконання.

В інформатиці мову програмування, за допомогою якого описується алгоритм, прийнято називати оператором. Виділяють прості і структурні оператори. Прості оператори описують тільки одну дію.

Саме прості оператори найбільш часто використовуються в лінійних алгоритмах.

Властивість дискретності алгоритму і її значення

Раніше ми згадували, що будь-який алгоритм має таку властивість, як дискретність. Тепер давайте розглянемо поняття дискретності більш докладно.
Часто дискретність замінюють таким терміном, як переривчастість і роздільність алгоритму. По суті все три терміни позначають одне і те ж, а саме - послідовне (почергове) виконання всіх команд алгоритму. При дотриманні дискретності кожна дія виконується тільки після завершення попереднього, а виконання всіх поставлених пунктів призводить до раніше вказаним кінцевим результатом (до повного вирішення задачі).

Тепер ми розглянули основні терміни і поняття, які відносяться до нашої сьогоднішньої теми. Напевно для вас тепер не проблема відповісти на питання про те, що є алгоритмом. Отримані знання ще не раз знадобляться як у вашій професійній сфері, так і в повсякденному житті. Уточнити деталі або ж знайти відповідь на питання, які виникають ви як завжди можете за допомогою зручної системи коментарів нижче.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!