Властивості інформації

властивості інформації

зміст

Кожен день ми дізнаємося масу інформації різними способами: бачимо, чуємо, відчуваємо на смак і запах, чіпаємо, читаємо, спілкуємося, думаємо, осмислюємо. Інформація є всюди! Здавалося б, все просто, інформація - це відомості, які ми отримуємо з навколишнього світу. Але якщо поглянути на поняття інформації ширше, можна дізнатися багато різних нюансів цього питання, про які Ви могли раніше не знати. Тому давайте розглянемо поняття інформації, властивості інформації і її види в науці більш докладно.

визначення інформації

Інформація - досить об`ємне поняття, яке можна визначити по-різному. Якщо розглядати інформацію широко, то вона буде мати абстрактний сенс з безліччю значень, а конкретику можна буде визначити тільки в контексті.

У більш вузькому сенсі інформація - це відомості (дані, повідомлення), представлені в різних формах, які сприймає людина або спеціальний пристрій.

Є й таке визначення інформації: це відомості і дані, які інформують людей про стан і стан справ (найяскравіший приклад - ЗМІ: радіо, преса, телебачення, кіно, Інтернет).

Також інформацію можна визначити як сукупність даних, які зберігаються на матеріальному носії і поширюються в просторі і часі.Якщо підходити до поняття інформації з чисто наукової точки зору, то твори мистецтва не вважатимуться чистої інформацією. Також, в залежності від конкретної галузі науки, можна дати різні визначення інформації. Наприклад, в філософії інформацією вважається пізнання, відображення та взаємодія, в біології інформація пов`язана з поведінкою живих організмів.

особливості інформації

З визначенням інформації ми розібралися, тепер переходимо до основних властивостей інформації. Їх можна виділити багато, ми ж розглянемо кілька найбільш значущих. На інформацію впливають властивості вихідних даних (зміст інформації) і властивості методів, які фіксують інформацію. Почнемо по порядку.

об`єктивність

У властивості інформації на перше місце потрібно поставити об`єктивність. Об`єктивність інформації полягає в її незалежності від суб`єктивного людського думки, тобто, об`єктивна інформація для всіх однакова.

Наприклад, вираз: «Ці штани дорого коштують» не може бути визнано інформацією у вузькому науковому розумінні, тому що в ньому відбивається суб`єктивна думка. Для одного вони дорогі, для іншого - цілком по кишені, а третій їх взагалі вважає дешевими. А ось вираз «Ці штани коштують три тисячі рублів» є об`єктивною інформацією, так як сприймається всіма однаково. І тому, для кого штани будуть дороги, і тому, хто може собі їх дозволити, і тому, хто вважає штани зовсім недорогими - всім їм надано однакові дані: штани коштують три тисячі.

Достовірність

У властивості інформації також входить її достовірність. По-іншому достовірність можна визначити як правдивість і істинність. Об`єктивна інформація завжди буде достовірною, але достовірна не завжди буде об`єктивною, вона може носити і суб`єктивний характер.Наприклад: «Цей фільм дуже хороший!» - Це суб`єктивна інформація, адже одному може сподобатися цей фільм, а іншому - ні (в цьому прикладі розглядаємо інформацію в широкому сенсі, тому визнаємо її можливість бути суб`єктивною). Якщо людина, котра розмовляла цю фразу, дійсно думав так, як говорив, то цей вислів вважається достовірною інформацією, тобто, правдивою. Виходить, що наш приклад є суб`єктивною і достовірною інформацією.

Недостовірною інформацію стає в тому випадку, коли її зміст спотворений з різних причин: навмисно чи ненавмисно, через недостатню точності, внаслідок впливу різних перешкод.

Точність і повнота

Які властивості інформації ще можна виділити? Безсумнівно, це точність і повнота інформації. Точність - це ступінь близькості інформації до реального стану речей, явищ, процесів, об`єктів. Чим точніше інформація, тим вона краще. Також з поняттям точності інформації пов`язано поняття про її повноті. Інформація вважається повною, якщо її кількості достатньо для правильного осмислення і розуміння, для вірного прийняття рішень. Неповна інформація здатна призвести до хибного розуміння і до неправильних висновків.

Припустимо, хлопець йде по вулиці зі своєю рідною сестрою і зустрічає по дорозі свою дівчину, з якою будує відносини. Всі зупиняються і починають розмовляти. Якщо хлопець представить незнайомку своїй дівчині неточно і неповно, наприклад: «Знайомся, це Іра», то вона може подумати, що він їй зраджує з Ірою, зустрічається з нею за її спиною, почне ревнувати і вимагати пояснень. Якщо він скаже: «Знайомся, це Іра, моя рідна сестра, приїхала погостювати на пару днів», то дівчина точно буде знати, що Ірина не є небезпечною для їх відносин і є просто близькою родичкою хлопця. Таким чином, вона отримає точну і повну інформацію про нову знайомої і зробить правильні висновки.

актуальність

До властивостей інформації потрібно віднести і її актуальність - важливість, значимість, нагальність зараз. Актуальність інформації особливо важлива для новинних ЗМІ, так як новина завжди повинна бути свіжою, мати безпосереднє відношення до цього.

Наведемо приклад неактуальною інформації. Вираз «У минулому році я чистив сніг біля будинку» вже неактуально цієї зими, так як випав новий сніг і потрібно прибирати вже його, сніг в минулому році вже нікого не цікавить.

цінність

До основних властивостей інформації відноситься її цінність. Цінність інформації - це її корисність. Вона визначається відповідно до потреб конкретних людей, з тим, наскільки добре інформація задовольняє потреби окремої людини. Наприклад, у чоловіка захворів шлунок, і він шукає в Інтернеті інформацію про те, чому болить шлунок. Якщо він знайде добре написану статтю з поясненням причин, за якими болить шлунок, то така інформація буде для нього цінним. Якщо ж він знайде статтю, де, припустимо, буде пояснюватися, чому болить печінка, то така інформація буде для нього марною, так як вона не цікавить його і не потрібна в даний момент.
Ми розглянули основні, найбільш загальні властивості інформації. Але інформація може мати і ряд додаткових властивостей. Коротко перерахуємо їх:

  • Атрибутивні - безперервність (можливість постійно накопичувати дані) і дискретність (поділ на окремі частини і знаки).
  • Динамічні - копіювання інформації, передача до споживача від джерела, переклад на різні мови, перенесення на інші носії інформації, старіння інформації.
  • Практичні - щільність і обсяг інформації.

види інформації

Інформація може бути представлена в різних видах, формах, способах зберігання і кодування.

  • За способом сприйняття інформація може бути візуальною (я бачу), аудіальний (я чую), тактильної (я чіпаю, відчуваю на дотик), нюхової (я відчуваю запах), смаковий (я відчуваю смак).
  • За формою подання: текстова (у вигляді тексту), графічна (у вигляді малюнка, схеми, фото і т.д.), музична (в формі музики, звуку), числова (у вигляді чисел), відео (в формі відеофайлу), комбінована (поєднує в собі різні форми подання, наприклад, музичний кліп - форми відео і аудіо) і т.д.
  • За фахом: наукова, технічна, виробнича і т.д. інформація.
  • За значенням для суспільства: масова, орієнтована на окремої людини, економічна, політична, естетична і т.д.

У цій статті ми розглянули види і властивості інформації, а також деякі визначення інформації. Тут було представлено короткий аналіз поняття про інформацію в конкретних аспектах. Якщо Ви хочете дізнатися про інформацію більше, то Вам слід звернутися до окремих наук, що вивчають її, наприклад, до інформатики.Увага, тільки СЬОГОДНІ!

Увага, тільки СЬОГОДНІ!

» » » Властивості інформації